Saaristomeren nimistöä

Saaristomeren nimistöä. Näähän ois hyvä osata ulkoa..

Saaristomeren nimistöä (Erä-lehti 3/2004)

Saaristolaisilla on rikas erityisnimistö oman elinpiirinsä maastokohteille kuten muillakin pohjoisilla kansoilla, mm. saamelaisilla ja inuiteilla. Nimistön tunteminen kertoo kohteiden olemuksesta runsaasti ja niin kalastajat, veneilijät kuin jäällä liikkujatkin voivat tehdä niistä omia johtopäätöksiään.

Bank -en, vedenalainen hiekkainen tai savinen matalikko

Bleke -an, veden partaalla oleva matalikko

Blänka -n -orna, veden lävitse loistava matalikko

Botten, bottnen, sisäselkä tai lahden sisäosa

Borg -en, jyrkkä kalliokari

Brott -et -en, paikka, jossa meri murtautuu matalikon ylitse

Bult -en -arna, pieni, melko jyrkkä luoto

Bådan, bådarna, hyvin matala matalikko tai kari

Drätt -en, nuottapaikka

Fjärd -en, avoin selkä

Flack -et, kuten flade

Flade -an, matala lahti tai pieni selkä

Fly(a) -et -en, kuten flytta

Flytt(j)a -n, flöttja -n, suurehko kari

Gadd -en -arna, esiin pistävä kivinen kari, kannas tai niemeke

Glo -et, matala lahti tai sisäselkä

Grund -et -en, vedenalainen kari, johon myös veden korkeus voi vaikuttaa

Grynna -n -arna (grunna), vedenalainen kari, myös esiin noussut

Hara -n, pieni jyrkähkö paljas kari ulkosaaristossa

Har -en, matala kivinen moreenimatalikko

Haru -n -urna, kuten hara

Holm(a) -en -arna, metsäinen ja usein asuttu saari sisäsaaristossa

Häll(a) -en -arna -orna, pieni matala sileä kallio

Hära -n -orna, kuten hara

Kallarna, meren matalikko, joka usein kerää ajojäätä

Klack -en -arna, pieni kalliomatalikko tai vedenalainen matalikko

Klobb(a) -e -en, korkeahko ja jyrkähkö paljas kalliokari

Klubb -en, kuten klobb

Kläpp -en -arna (klimp), pieni kalliomatalikko

Kobba, kobbe -arna, paljas kalliokari

Knall -en -arna, kalliomatalikko

Knobba -n, melko korkea jyrkkä kari

Knop -en, matalikko kuin kalliomuhkura

Lagn(a) -n -en, verkkorivipaikka

Land -et, suuri saari, pienehkö kari tai kariryhmä

Lägn(a) -n -en -arna -orna, kuten lagna

Läger, kuten lagna, silakankutupaikka

Or -en, kivinen matalikko

Pall -en -arna, matalikko, kohoutuma merenpohjalla

Plåt -en -arna, pienehkö saari tai kari

Ras -et , pitkänomainen kivikkoinen moreenimatalikko

Rev -et, kuten ras

Revel -n -arna, kuten ras

Rås -en, kari tai matalikko

Sanka -n -orna (sänka), vedenalainen matalikko

Skott -et, nuottapaikka

Skär -et -en, melko paljas kalliokari ulkosaaristossa

Stack -en, kivimatalikko

Stråk -et, pitkä selkä

Sten -en -arna, irtonainen kivilohkare tai sitä muistuttava

Sänk -et -ena, kuten sanka

Unge -n -arna, pieni matalikko suuren saaren lähellä

Ås -en, pitkä kohoutuma merenpohjalla

Ö -n -arna, suurehko metsäinen saari sisäsaaristossa

Ör -en -arna, kivinen ja sorainen paikka kallioympäristössä

Nimistöön ovat vaikuttaneet merkittävästi luonnonsuhteet, kalastus, metsästys, muut elinkeinot, historia, merenkulku, asutuksen vaihtuminen ja siirtyminen sisäsaaristoon.

Lähde:

Matti Isotalo

Lue lisää Erä 3-2004!